8فروردين :مصاحبه با مادر شيرکو معارفی
رهانا / رهانا
28-Mar-2011
رهانا: شيرکو معارفی به همراه ۲۰ نفر ديگر از فعالان سياسی کرد به اعدام
محکوم شده است. خانواده اين زندانی محکوم به اعدام تا کنون دوبار به طور
رسمی از رهبر جمهوری اسلامی ايران خواستار لغو حکم فرزندشان شده اند، اما
عليرغم درخواست‌های مکرر اين خانواده و تلاش‌های حقوقی وکلای مدافع شيرکوه
معارفي، هنوز خطر اجرای حکم وی برطرف نشده و اسم او در ليست ۲۱
نفراعدام‌های سياسی کردستان قرار دارد. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark