انتقال يک زندانی محکوم به اعدام سقزی به سلول انفرادی
هرانا / هرانا
29-Mar-2011

سليمی که اهل روستای ايلوی از توابع شهر سقز ميباشد، اوايل سال ۸۲ در نهاوند لرستان دستگير و از سوی دادگاه انقلاب به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark