نگذاریم جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی «شیرکو معارفی» و «مصطفی سلیمی» را به قتل برساند
payam / payam
30-Mar-2011
نگذاریم جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی «شیرکو معارفی» و «مصطفی سلیمی» را به قتل برساند
چهارشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۰ ساعت ۰۸:۲۹ 

 

اخباری از زندان سقز حکایت از این دارند که جمهوری اسلامی می خواهد
بزودی احكام اعدام دو زندانی سیاسی "شیرکو معارفی" و "مصطفی سلیمی" را به
اجرا در آورد.

توده های مردم شریف، انساندوست و آزادیخواه جهان و ایران و کل مردم کردستان
در پاسخ به استمداد خانواده های شیرکو و مصطفی و هم سرنوشت های آنان در
زندان سنندج، لازم است ضمن ابراز تنفر از این احکام جنایتکارانه خواستار
لغو فوری آن گردند.

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark