اعدام قريب الوقوع ۱۳۲ نفر در زندان اصفهان
هرانا / هرانا
31-Mar-2011
محمد مصطفايي، وکيل دادگستری اعلام کرد که در سال گذشته تعداد ۱۹۱ نفر از
محکومين به اعدام در اصفهان که جرم آن‌ها حمل و نگهداری مواد مخدر، تجاوز و
سنگسار بود درخواست عفو و بخشودگی خود را به کميسيون عفو و بخشودگی ارائه
دادند که در ‌‌نهايت کميسيون عفو و بخشودگی به رياست غلامحسين انصاری با
عفو ۵۹ مورد موافقت نموده و قرار است به زودی و در هفته‌های آينده تعداد
۱۳۲ نفر از محکومان به اعدام، به دار آويخته شود. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark