11فروردين.دادستان گفت قرار نيست همه‌ی زندانيان با اعدام بميرند!
راديوآلمان / راديوآلمان
31-Mar-2011
سعيد پورحيدر خاطراتش از محسن دگمه‌چی را اينگونه آغاز مي‌کند. او ۵۲ روز با آقای دگمه‌چی هم سلول بوده است. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark