شوهرم از دست رفته، خودم هم نمی توانم به خانه برگردم
سحام نيوز / سحام نيوز
07-Apr-2011 (one comment)
محسن دگمه چي، بازاری سرشناس که به ده سال حبس تعزيری در زندان رجايی
شهرمحکوم شده بود در حالی درگذشت که خانواده او از برگزاری مراسم ترحيم منع
و مجبور به ترک منزل شخصی خود شدند.اينک مريم النگي، همسر او در مصاحبه با
”روز“ می گويد او را هم تهديد به بازداشت کرده اند.
مصاحبه ”روز“ با مريم النگي، همسر محسن دگمه چی را در ذيل بخوانيد: >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark

 
Zendanian

Free All Political Prisoners

by Zendanian on

Free All Political Prisoners in Iran.