شرح وضعيت وخيم مهدی محموديان افشاگر بازداشتگاه کهريزک از زبان مادرش
ندای سبز آزادي / ندای سبز آزادي
13-Apr-2011
مهدی محموديان، در تاريخ ۲۶ شهريور ۸۸ بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.
اولين دادگاه محموديان در تاريخ ۱۳ اسفند ۸۸ برگزار شد. وی نقش عمده ای را
در افشای حقايق پيش آمده در فاجعه کهريزک داشته است.

گفتنی است، مهدی محموديان که در ارديبهشت ۸۹ به زندان رجائی شهر منتقل
شد به اتهام تبانی عليه نظام به پنج سال حبس تعزيری محکوم شد که در تاريخ
۳۰ شهريور ۸۹ اين حکم در دادگاه تجديد نظر تأييد شد.

از فروردين ماه ۸۹ وضعيت جسمی مهدی محموديان وخيم گزارش شده بود، و تا
اين تاريخ چندين بار بيهوش و به عفونت ريوی هم مبتلا شده بود که با بی
اعتنايی و بی توجهی مسئولان زندان به بيماری وی رو به رو شد و از آن تاريخ
تا به امروز محموديان از عفونت ريوی رنج می برد و نيمی از ريه اش هم بر
اثر عفونت به طور کامل از بين رفته است.

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark