24فروردين.هنرمند بازداشت شده با دست بند و ريش بلند در دادگاه انقلاب
گزارشگران حقوق بشر / گزارشگران حقوق بشر
13-Apr-2011
در حاليکه با گذشت دو ماه از بازداشت و بلاتکليفی رامين پرچمي، فعال هنری و
بازيگر سينما و تلويزيون، که در جريان تجمع اعتراضی ۲۵ بهمن بازداشت شده
بود می گذشت، منابع حقوق بشری امروز چهارشنبه ٢۴ فرودين ماه گزارش دادند که
وی با دستبند و محاسنی بلند و ظاهری نه چندان مناسب، به همراه چندين مامور
در دادگاه انقلاب حاضر شد. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark