شناختی بیشتر و بهتر از صادق هدایت
اخبار روز
16-Apr-2011 (2 comments)

نویسنده و شاعر گرامی دکتر عارف پژمان در مقاله ی تحقیقی - تحلیلی خود تحت عنوان «صادق هدایت و جستجوی هویت گمشده» می نویسد؛ «وقتی صادق هدایت به پاریس رفت گویا آنجا آزادی بیان ، دوستانی یکرنگ، شکوفایی فرهنگ و سیلی از کتاب و امید و اندیشه ، ویرا در آغوش گرفت . در محیط تازه دیگر اختناق مزمن نبود، تفتیش عفاید نبود و خرافه پرستی نبود. ایران را به یاد می آورد که قلمروی بی در وپیکر بود. سرزمین آبایی او به ویرانه ای می مانست که جغدانی مرده پرست بر شبانه های این غمکده ، نوحه سر میکردند؛ این جغد ها ، مردانی با ریش و تسبیح و عمامه بودند ؛ روضه خوان های عرب مآب ، که زبان عربی مجعولی را به لهجه ایرانی ، برمنبر ومحراب نوشخوار میکردند و با سماجتی دیوانه وار، بهشت را برای دوستان و دوزخ را برای دشمنان خویش ، مثل بنگاه های خرید و فروش املاک و مستغلات ، رد و بدل میکردند. این روضه خوان ها برای شاهنشاه اسلام پناه ، عمری جاودان می خواستند و برا... >>>

recommended by All-Iranians

Share/Save/Bookmark

 
All-Iranians

Thanks Mash Ghasem

by All-Iranians on

Did you know that Aref Pejman, the author of that article, was born in Kabul (Afghanistan), got his doctrate degree in Persian Literature from Tehran University, worked there, after the 1979 revolution emigrated to Canada, and he now lives in Ontario, Canada? Are not you surprised if he (as an Afghani) knows more than some Iranians about Sadegh Hedayat?

PS: So many thanks go to Dr Pejman!


Mash Ghasem

We owe Majid Nafici a big thank you

by Mash Ghasem on

for inviting all to a close reading of Hedayat, once again, cheers