تماشاگر محکوم به اعدام
Radio Zamaneh
17-Apr-2011

اجرای نمایش تماشاگر محکوم به اعدام اثر ماتئی ویسنی یک، نمایشنامه‌نویس رومانیایی در تهران با دردسر روبرو شده است. ویسنی یک از نمایشنامه‌نویسان مخالف حکومت چائوشسکو بود که به فرانسه پناهنده شد. او در نمایشنامه‌هایش با کمک ذهن خلاق خود موقعیت‌های ویژه‌ای خلق می‌کند که تماشاگر را به فکر فرو می‌برد و به عکس‌العمل وامی‌دارد. از جمله در نمایش «تماشاگر محکوم به اعدام» فردی در یک حکومت توتالیتر به جرمی موهوم متهم و محاکمه می‌شود و تماشگران نیز در این میان نقش فعالی ایفا می‌کنند. این نمایش در تهران بعد از چند بار بازبینی و حذف‌های متعدد مجوز اجرا گرفت. با این حال اجرای آن با جنجال روبرو شد.

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark