دادگاه‌های آلمانی در برابر خارجی‌ستیزی و بنیادگرائی اسلامی
gooya news / JT/KG
21-Apr-2011
یک بنیادگرای اسلامی که خواستار اعدام همجنس‌گرایان شده بود، به حکم دادگستری آلمان محکوم به ترک خاک این کشور شد. همزمان دو تن از رهبران حزب ناسیونالیست آلمان نیز به اتهام خارجی‌ستیزی به دادگاه احضار شدند. >>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark