اظهارات تکان دهنده 3 عضوجداشده مجاهدين خلق درباره وضعيت اردوگاه اشرف
gooya news / مهم
21-Apr-2011 (2 comments)

سه عضو فرقه رجوی که موفق به فرار از اردوگاه عراق جديد(اشرف) و تسليم خود به نيروهای عراقی شده اند، در يک نشست خبری در بغداد از جو هولناک حاکم بر اين مکان و وضعيت اسفناک اعضای گروهک تروريستی منافقين پرده برداشتند.
به گزارش خبرگزاری مهر، با فرار چند عضو گروهک تروريستی منافقين از اردوگاه "عراق جديد"(اشرف سابق) و افزايش تمايل اعضای ديگر برای فرار، وضعيت فرقه رجوی هر روز متزلزل تر از قبل می شود و سرکردگان اين گروهک مورد حمايت غرب و برخی رژيمهای عربی دچار سردرگمی و آشفتگی شده اند.

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
David ET

I trust nothing written by IR news agencies

by David ET on

nothing


Bavafa

As much as I distrust MKO group and their members

by Bavafa on

I am unsure of the authenticity of this news and whether it is part of propaganda by IRI or part of real confession.

Either way, this group's past and present along with their stated ideology and practices has proven that they do not need IRI propaganda to bring vast majority of Iranians hate and extreme dislikes to them, Rajavis (husband and wife) are single handedly doing a great job at bringing much of misery to these people.

Mehrdad