تجمع دراویش گنابادی دربیدخت گناباد
BBC
25-Apr-2011 (one comment)

گزارش ها از تجمع دراویش گنابادی در عبادتگاهی در شهر بیدخت در نزدیکی گناباد در شمال شرقی ایران حکایت دارد.

>>>
Shifteh Ansari

Video: dervishes hold silent protest in Gonabad

by Shifteh Ansari on

"گزارش ها از تجمع دراویش گنابادی در عبادتگاهی در شهر بیدخت در نزدیکی گناباد در شمال شرقی ایران حکایت دارد. منابع مستقل از جمله شاهدان عینی در گفت و گو با بی بی سی شمار معترضان را بیش از ۵ هزار نفر اعلام کرده اند. مصطفی آزمایش، سخنگوی دراویش نعمت اللهی در گفت و گو با بی بی سی علت این تجمع را اعتراض به "هتک حرمت" قطب دراویش گنابادی و تهدید به تخریب "مزار سلطانی" یکی از عبادتگاه های دراویش اعلام کرده است. "


Share/Save/Bookmark