بازداشت مصطفی بادکوبه ای و تفیهم اتهام هیلا صدیقی
Jonbesh-e Rah-e Sabz
01-May-2011 (one comment)

فشار امنیتی و سیاسی بر شاعران منتقد، پس از انتخابات مخدوش ریاست جمهوری آغاز شده و در روزهای اخیر تا آنجا افزایش یافته است که به گفته منابع آگاه مصطفی بادکوبه ای نزدیک به یک ماه قبل و در سکوت خبری کامل بازداشت شده است . این در حالیست که از بازداشت موقت هیلا صدیقی نیز با ارائه سند ملکی پس از برگزاری جلسه تفیهم اتهامی که به تازگی برای او برگزار شده بود جلوگیری به عمل آمد.
پیش از این نیز سابقه داشت که بسیاری از شاعران منتقد در سکوت خبری مطلق احضار و ساعت های متوالی بازجویی شده اند.
در همین راستا بر اساس خبری که یکی از منابع موثق به خبرنگار جرس داده است، مصطفی بادکوبه ای شاعری که شعرهای اخیرش در انتقاد از دولت احمدی نژاد و حمایت از کسانی که او در شعرهایش از آنان به عنوان « فتنه گران» یاد کرده است نزدیک به یک ماه گذشته از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده و در اوین به سر می برد.

این گزارش حاکیست؛ ماموران امنیتی اواخر سال ۸۹ ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Bavafa

Any time an innocent person is put behind bars, is a sad day

by Bavafa on

But this is an extra sad day to see these brave and talented people so unjustly/unfairly being denied from their freedom of movement as they hardly have any other freedom.

IRI is digging deeper and deeper.  Mehrdad