دعوای ژان لوک گدار و فرانسوا تروفو
//www.radiozamaneh.com/culture/silver-screen/2011/05/07/3809
07-May-2011

فرانسوا تروفو و ژان لوک گدار فقط دو سال اختلاف سنی دارند، اما اختلافاتشان در زمینه‌های دیگر بسیار زیاد است. این دو در به راه انداختن موج نوی سینمای فرانسه دوست و همکار هم بودند. در مجله «کایه دو سینما» هم با همکاری همدیگر با تحجر و خشک‌اندیشی در سینما مبارزه می‌کردند. در مبارزات دانشجویی سال ۱۹۶۸ و تعطیل کردن جشنواره کن نیز تا اندازه‌ای با هم اتفاق نظر داشتند. اما این همفکری فقط تا اندازه‌ای بود، چون تروفو بر خلاف گدار با اندیشه‌های رادیکال میانه‌ای نداشت و سال پر تنش ۱۹۶۸ نقطه عطفی در رابطه‌ی این دو بود. کم کم از لحاظ بینشی و هنری اختلافشان زیاد شد و دشمن همدیگر شدند. این اختلافات تا زمان مرگ تروفو در سال ۱۹۸۴ ادامه داشت. با وجود این اختلافات، هر دو بی‌کم و کاست مورد احترام فرهنگ‌دوستان در سراسر جهان هستند.

اخیراً یک مستندساز فرانسوی فیلمی با موضوع اختلافات تروفو و گدار ساخته که بحث‌انگیز شده است...

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark