اعلام اعتصاب زندانيان سياسی زندان اروميه در روز ۱۹ ارديبهشت
دانشجو نيوز / دانشجو نيوز
09-May-2011

دانشجو نيوز:در آستانه روز ۱۹ اردبهشت ماه، اولين سالگرد اعدام زندانيان
سياسی شيرين علم هويي، فرهاد وکيلي، فرزاد کمانگر، علی حيدريان و مهدی
اسلاميان در زندان اوين تهران زندانيان سياسی زندان مرکزی اروميه با ارسال
پيامی از زندان اعلام کردند در جهت گرامی داشت ياد اينجانباختگان روز ۱۹
ارديبهشت ماه دست به اعتصاب غذای يک روزه خواهند زد. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark