حکم تازه یک دادگاه فرانسه درباره تعدادی از اعضای مجاهدین خلق
RadioFarda.com / gooya
12-May-2011

مقامات قضایی فرانسه روز پنجشنبه با لغو اتهامات تروریستی علیه ۲۴ تن از اعضای شورای ملی مقاومت، از جمله مریم رجوی،  برای متهمان این پرونده حکم منع تعقیب صادر کرده اند.

این افراد در سال ۲۰۰۳ به اتهام فعالیت های تروریستی بازداشت شده بودند

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark