هر مظلومی حق دارد اما لزومأ بر حق نيست،
gooya news / شکوه ميرزادگی
16-May-2011 (one comment)

اختلاف کنونی بين خامنه‌ای و احمدی‌نژاد، برخوردی است واقعی بين دو ديکتاتور که، برخلاف گفته‌ی يکی از نظريه‌پردازان، "به‌خاطر تغيير احمدی‌نژاد و گرايش او به سوی مردم» پيش نيامده بلکه زاده و نتيجه‌ی طبيعی مبارزات سی و دو ساله‌ی مردم ايران، و به‌ويژه جنبش آزادی‌خواهانه‌ی دو سال اخير است

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

one of a refreshing

by mahmoudg on

outlooks i have read in some time.  Kudos to Ms. Mirzadeghi.  well done.