«روز به روز بی‌دین‌تر می‌شوم»
//radiozamaneh.com/culture/silver-screen/2011/05/25/4242 / لارس فون تریر
25-May-2011 (one comment)

لارس فون تریر کارگردان دانمارکی امسال هم در بخش مسابقه‌ی جشنواره‌ی کن شرکت داشت. فیلم «مالیخولیا»ی او که داستان نامتعارفش به زندگی بعد از پایان جهان مربوط می‌شود، مانند کارهای دیگر تریر پر از نوآوری است. نوجویی ویژگی اصلی کار اوست. اما پرگویی و بدگویی هم در طول سال‌ها به ویژگی‌های او افزوده شده...البته اینگونه سخنان از سوی لارس فون تریر تازگی ندارد و به جز این‌بار آخر که او زیاد تند رفت، چندان جدی گرفته نمی‌شود. او دو سال پیش که فیلم «ضد مسیح» اش با انتقادهای فراوان روبرو شد، خود را «بهترین کارگردان جهان» نامید. پاره‌ای دیگر از سخنان او البته تأمل‌برانگیزند. از جمله اینکه «فیلم باید مانند ریگی در کفش، تماشاگر را اذیت کند». منظورش این است که صحنه‌هایش چنان مؤثر و قوی باشد که مدام بیننده را مشقول نگه دارد.

اظهارات نامتعارف این فیلمساز و حتی اخراجش از کن البته چیزی از ارزش هنری آثار او نمی‌کاهد. او سال‌ها پیش هم... >>>

recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark

 
shapourian

«روز به روز بی‌دین‌تر می‌شوم»

shapourian


اینگونه سخنان از سوی لارس فون تریر تازگی ندارد و به جز این‌بار آخر که او زیاد تند رفت، چندان جدی گرفته نمی‌شود. او دو سال پیش که فیلم «ضد مسیح» اش با انتقادهای فراوان روبرو شد، خود را «بهترین کارگردان جهان» نامید. پاره‌ای دیگر از سخنان او البته تأمل‌برانگیزند. از جمله اینکه «فیلم باید مانند ریگی در کفش، تماشاگر را اذیت کند». منظورش این است که صحنه‌هایش چنان مؤثر و قوی باشد که مدام بیننده را مشقول نگه دارد.

اظهارات نامتعارف این فیلمساز و حتی اخراجش از کن البته چیزی از ارزش هنری آثار او نمی‌کاهد. او سال‌ها پیش هم‌زمان با بزرگداشت صدسالگی سینما همراه با چند فیلمساز پیشرو دیگر جنبش نوخوهانه‌ی «دگما ۹۵» را بنیان گذاشت تا با شیوه‌ی کلاسیک فیلمسازی مقابله کند. این جنبش در ادامه‌ی سنت‌شکنی‌هایی بود که با نئورئالیسم بعد از جنگ دوم جهانی در ایتالیا شروع شد و با موج نوی سینمای فرانسه ادامه یافت. واقعیت نوین دنیا بعد از جنگ جهانی دوم می‌بایست از منظری تازه‌ دیده می‌شد تا فهمیده شود. سینماگران نوجو کوشیدند از دنگ و فنگ دکور و نور‌پردازی و دکور و موسیقی خلاص شوند و با بودجه‌ی کم، دوربین روی دست، فیلم بسازند. بسیاری از فیلم‌های جنبش دگما ۹۵ با دوربین روی دست و بدون استفاده از دکور و استودیو ساخته شده‌اند...

//radiozamaneh.com/print/culture/silver-scree...