بدرود ناصر حجازی! وداع هزاران نفر با اسطوره مردمی فوتبال ايران
gooya news / ايسنا
25-May-2011

ايسنا:
با حضور بيش از ۱۵ هزار هوادار
آخرين دور افتخار ناصر حجازی در ورزشگاه آزادی

پيکر ناصر حجازی اسطوره فقيد فوتبال کشورمان برای آخرين بار بر روی دوش هوادارانش در ورزشگاه آزادی دور افتخار زد تا مرد شماره يک برای هميشه وداع کند.

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark