حاشيه‌های مسابقه تيم ملت با تيم حکومت؛ به ياد ناصرخان،
gooya news / ف. م. سخن
25-May-2011

...ناصر حجازی به‌رغم بيماری شديد، با حرکات ماهرانه‌ی خود در حين گرم کردن بدن، تماشاچيان را به وجد آورد و به اعضای تيم ملت روحيه داد. مشخص بود که بازيکنان تيم حکومت با ديدن حرکات او روحيه‌شان تضعيف شده است

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark