جنایت بی سابقه؛ موج سواری امنیتی و بی تفاوتی عمومی
Jonbesh-e Rah-e Sabz
26-May-2011 (one comment)

پس از انتشار این گزارش از سوی سپاه اولین سوالی که افکار عمومی را درگیر خود می کند این است که تقریبا کمتر کسیست که نداند محافظت از نهاد ریاست جمهوری و مسئولین دولتی بر عهده سپاه پاسداران می باشد و سپاه نیز معمولا از امین ترین افراد خود برای حفاظت از این افراد استفاده می کند و همواره نهادهای اطلاعاتی توجه ویژه ای به رفت و آمدها و ترددات ادارات مهمی چون نهاد ریاست جمهوری دارند، چگونه است فردی با این سابقه که در دفتر نزدیک ترین فرد به رئیس جمهوری مستقر بوده و مدام به آنجا تردد می نموده است و مطابق گزارش سپاه یک دفتر نیز در آنجا داشته از چشم نهادهای اطلاعاتی دور مانده است و دستگاه های امنیتی تا مدت ها از آن بی خبر بوده اند و اگر نیز اطلاعاتی داشته اند چرا پس از درگیری رهبری و احمدی نژاد اقدام به بازداشت نامبرده می نمایند؟ افشای بخشی از جزئیات این گزارش(حال هدفمند یا از سر دستپاچگی) یادآور مطالبی است که در ارتباط با قتل های زنجیر... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
yolanda

.......

by yolanda on

Is this the Iranian record or world record? Is this real?