توهم و خودشيفتگی بالاخره کار دست‌اش داد!
gooya news / مسعود نقره‌کار
27-May-2011

توهم و خودشيفتگی گاه مبتلا را ذليل و زمين‌گير می‌کند، که دنيای سياست از اين دست ذليل و زمين‌گيرشدگان فراوان ديده است. اين‌که بسياری از کوشندگان و تحليل‌گران سياسی در تحليل‌ها و ارزيابی‌های‌شان به نقش اختلال‌های روانی رهبران حکومت اسلامی، به‌ويژه اختلال‌های روانی احمدی‌نژاد در تشديد درگيری‌های درون حکومتی توجه ندارند، متأسفانه پديده‌ی تازه‌ای نيست

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark