سابقه رابطه با اجنه و اجانب !
//radiozamaneh.com/print/culture/goonagoon/2011/04/10/3141 / اکبر فلاح‌زاده
28-May-2011

.. انسان در مراحل نخست شناخت از طبیعت ناشناخته، ترس از تاریکی، رعد و برق
و حیوانات درنده را با رقص‌های جادویی فرومی‌نشاند و در همان حال می‌کوشید
با همین رقص‌ها، که رفته رفته به آیین تبدیل شدند، قوای ناشناخته طبیعت
پیرامون را رام یا آرام کند. نقش حیوانات بر دیواره غار‌ها با اندیشه تسخیر
روح آن‌ها، و شکار خود آن‌ها در طبیعت با مراسم جادویی صورت می‌گرفت. شکار
و جادو لازم و ملزوم هم بودند وجادوگری فن زندگی بود و جادوگران از مردم
جدا نبودند. آنان سروران قوم و مورد احترام انسان‌های اولیه بودند. نخستین
پزشکان نیز همین جادوگران و پیشگویان بودند... نمایشنامه‌های کلاسیک یونان
هم برخورد مثبتی با پیشگویان دارند و پادشاهان در عهد باستان با پیشگویان
مشورت می‌کرده‌اند و جادوگران، شعبده بازان و خواب‌گزاران مورد اعتماد
پادشاهان بودند. با پیدایش ادیان بزرگ جادوگری به حاشیه رانده شد و کسب و
کا... >>>

recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark