تسلیت بمناسبت درگذشت مهندس عزت الله سحابی
INF-Abroad
31-May-2011 (one comment)

تسلیت بمناسبت درگذشت مهندس عزت الله سحابیبا نهایت تاسف و تاثر از درگذشت مهندس عزت الله سحابی با خبر شدیم. مهندس عزت الله سحابی مبارزات سیاسی خود را از دوران ملی کردن صنعت نفت و بویژه پس از کودتای 28 مرداد 1332 شروع کرد و در پی آن سالها به زندان افتاد. وی پس از بهمن 57 در جمهوری اسلامی سمت هائی را به عهده گرفت اما از آنجائی که انسانی صدیق و مبارز بود، در سالهای آخر زندگی به اعتراض علیه استبداد حاکم و رهبران جمهوری اسلامی پرداخت و در این راه زندان، شکنجه و سختی های زیادی را تحمل نمود. سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور درگذشت مهندس عزت الله سحابی را به خانواده محترم سحابی و مبارزین راه آزادی ایران تسلیت میگوید.هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورمهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنشدهم خرداد 1390 برابر با 32 مه 2011 >>>

recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark

 
Masoud Kazemzadeh

Our Condolences to the Family of Mohandes Sahabi

by Masoud Kazemzadeh on

We will release a condolence statement with our names within the next 24 hours.