سلطان گوشت شیکاگو
Radio Zamaneh / اکبر فلاح‌زاده
31-May-2011

بحران اقتصاد جهانی نظرها را از یک سو به آثار تئوریک تحلیل سرمایه، و از سوی دیگر به آثار برتولت برشت جلب کرده است. آثار برشت در کشورهای بهاصطلاح جهان سوم بیشتر طرفدار دارد، چون او دلش با مردم محروم بود و در جست‌وجوی راهی برای نجات آنها بود. آثار او در اروپا بیشتر مورد توجه محافل چپ دانشجویی بود. اما اینک نمایش‌هایی از او که در زمان رفاه اقتصادی کمتر مورد توجه قرار می‌‌گرفت، باز مورد اقبال عام در اروپا قرار گرفته است. «یوحنای مقدس کشتارگاه‌ها» یکی‌ از این نمایش‌هاست. این نمایش که از جمله تند و تیزترین آثار ضد سرمایه‌داری برشت است، اخیراً در چند شهر اروپایی اجرا شده و در ماه دسامبر نیز اجراهای دیگری از آن در شهرهای دیگر در برنامه‌ی تماشاخانه ها قرار گرفته است.

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark