"دغدغه‌های" سحابی برای تغييرات "بنيادی" در ايران چه بود؟
gooya news / بهروز آرمان
02-Jun-2011

"دغدغه‌های فردای ايران" کتاب ماندگار عزت‌الله سحابی، که گوشه‌هايی از آن را در سه بخش برگزيده‌ايم، فريادهای "وزيرانی" است دل‌سوز که قربانی خودبزرگ‌بينی‌ها و مال‌اندوزی‌های کسانی از تبار "ملاباشی"های صفوی شدند: چه "ولی فقيه" که در مرگ فرزندش مسئوليت درجه اول دارد، و چه يار قديمی‌اش رفسنجانی که در "کودتای ۲۸ مردادی سال ۶۷" و سرکوب‌ها و کشتارهای آغاز انقلاب، و نيز "کم کردن روی" مبارزانی چون عزت‌الله سحابی، نقشی تعيين‌کننده بازی کرد

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark