تصاویر: راهپیمایی کفن پوشان ورامینی
تابناک
05-Jun-2011

هزاران نفر از یادگاران و وارثان قیام 15 خرداد 1342 ورامین صبح امروز کفن پوش راهپیمایی کردند.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark