لاریجانی: آقایان بروند آخوند شوند بعد نظر بدهند
تابناک
05-Jun-2011

از دهه ۵۰ به بعد در صحنه ایران جریان مارکسیست توده‌ای را مشاهده کردیم.
افراد وابسته به این جریان فکری با وجود آنکه وزیر شدند و سمت گرفتند،
همچنان بر عقاید مارکسیستی خود تاکید می‌کردند.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark