پروين، فاطمه يا روزا؟
gooya news / احمد وحدت‌خواه
08-Jun-2011

پريشان‌فکری و کندی حرکت جنبش آزادی‌خواهی ملت ما، صرف نظر از مشکلات سر راه از ميان برداشتن هارترين رژيم تاريخ ايران، بازتابی از تحولات عصر جديدی است که در آن مقولاتی مانند آزادی، اقتصاد، منافع ملی و سياست دستخوش دگرگونی‌های ژرف در مفاهيم خود شده‌اند، بی‌آن‌که روشنفکران ما همراه آنان به پيش آمده باشند

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark