تدابير غير انسانی
gooya news / فرشيد ياسائی
08-Jun-2011

امروز تضاد موجود بين واقعيت فرهنگی و ايدئولوژی مسخ‌شده‌ی دولت - حکومت موجب رشد انکار و طرد و بدبينی در جامعه و ظهور انواع و اقسام پارانويا در ميان مردم و حتی در مسئولين طراز اول مملکت شده است. بالا گرفتن اختلافات اخير دولت - حکومت و حکايت جن‌گيری و رمالی.... رشد وحشتناک قشر مداحی و کف‌بينی ...و نمايشات در راستای آن نشأت از فرهنگ و سنتی دوگانه است که مانند خوره نظام سياسی را از درون می‌خورد و تاوان اين بی‌خردی و حماقت بر گردن ملت سنگينی کرده است

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark