زمان خطا
Radio Zamaneh
09-Jun-2011

کتاب‌های محمد شکری
از قلمرو آثار کلاسیک‌ ادبیات مدرن می‌آیند. این نویسنده‌ی مراکشی
می‌بایست در این ماه ۷۵ ساله می‌شد. البته به این مناسبت دلیل چندانی برای
جشن گرفتن نیست: کتاب‌هایش دیگر در سراسر دنیا به زحمت یافت می‌شوند. دولت
مراکش در پاسداری از میراث این معروف‌ترین نویسنده‌ی کشور غفلت کرد.

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark