وضعیت چین وحشتناک شده است
Radio Zamaneh
12-Jun-2011

اعطای جایزه‌ی صلح نوبل به مبارز چینی، لیو شیائوبو، از رهبران اصلی تظاهرات میدان تیان‌آنمن در سال ۱۹۸۹ که در سرکوب آن توسط حکومت چین، گروه زیادی از دانشجویان جان باختند، تحرک تازه‌ای به جنبش آزادیخواهی در این کشور داده است. خود لیو شیائوبو به اتهام «تحریک مردم به براندازی» به ۱۱ سال زندان محکوم شده است.
دولت چین مراسم نوبل ۲۰۱۰ را تحریم کرد، اما نتوانست از بازتاب سیاسی جایزه‌ی نوبل که به طور غیابی به لیو اعطا شد، جلوگیری کند. مطبوعات آلمان گفت‌وگوهای زیادی با مخالفان تبعیدی چینی انجام داده‌اند تا ببیند این جایزه تا چه اندازه در داخل چین بازتاب داشته است. در مین زمینه بی لینگ، نویسنده‌ی تبعیدی چینی و دوست و همرزم لیو که به زودی زندگینامه‌ی او را منتشر می‌کند، با روزنامه تاگس اشپیگل گفت‌وگو کرده است:

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark