ازپارازيت ملت ايران تاپاسخ استفن هاوکينگ به آيت‌الله جعفرسبحانی
gooya news / ف. م. سخن
13-Jun-2011

در کشکول شماره ی ۱۵۰ می خوانيد:
- پارازيت ملت ايران
- جايزه جهانی کتاب حقوق بشر هوشنگ اسدی
- ابوالقاسم فردوسی تشکر می کند
- زنده باد خانم کار
- بيانيه ۱۲ روشنفکر و چند نکته ی جالب
- پالايشگاه آبادان چرا منفجر شد؟
- پيشخوان يازدهم کتاب
- شبکه اجتماعی ديويد فينچر
- ما خودمان اينترنت شده ايم!
- پاسخ استفن هاوکينگ به آيت الله جعفر سبحانی

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark