منصوره ، خواهر بهکیش ها بازداشت شد
Maadaraan / Maadaraan
16-Jun-2011 (2 comments)
ماموران
جمهوری اسلامی روز یکشنبه 22 خرداد، منصوره بهکیش را به همراه چند نفر
دیگر دستگیر کردند . به گفته  شاهدین عینی مامور اطلاعاتی زن ساعت 8 شب در
تقاطع یوسف اباد و فاطمی او را شناسایی و دستگیر می کند و پس از انتقال به 
پلیس امنیت، به عنوان مورد خاص به زندان اوین منتقل می کنند و تا کنون هیچ
گونه اطلاع دیگری از وضعیت ایشان به خانواده اش نداده اند. 

منصوره
بهکیش از خانواده نامدار بهکیش هاست . آن هایی که دستی بر آتش داشته و
دارند، آن قاب عکس بزرگ خاوران را به یاد می آورند که پنج فرزند مادر بهکیش
را به همراه داماد خانواده در خود قاب کرده بودو زینت خاوران می شد.
>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

شرم بر این قاتلان اسلامی..

Roozbeh_Gilani


این آدمکشان پنج فرزند رشید این شیر زن مسن  را به جرم وطن پرستی‌ و مردم دوستی‌ به قتل رساندند ، حالا آخرین فرزند این مادر رنجدیده را هم به هیچ جرمی‌ به اوین انداخته اند.


Zendanian

منصوره بهکیش را به همراه چند نفر دیگر دستگیر کردند

Zendanian


بهکیش از خانواده نامدار بهکیش هاست . آن هایی که دستی بر آتش داشته و
دارند، آن قاب عکس بزرگ خاوران را به یاد می آورند که پنج فرزند مادر بهکیش


را به همراه داماد خانواده در خود قاب کرده بودو زینت خاوران می شد