وکيل زندانی دراويش، به بند ويژه معتادان منتقل شد
roshangari
16-Jun-2011

جــرس: مصطفی دانشجو وکيل دراويش طريقت نعمت اللهی گنابادی با اعمال نفوذ برخی مقامات از زندان ساری به اردوگاه معتادين منتقل شد.

به گزارش تارنمای «مجذوبان نور»، پايگاه اطلاع رسانی دراويش نعمت اللهي، دانشجو که با شکايت ماموران اداره اطلاعات ساری و همکاری و همراهی مراکز قضايی با آنها، به هفت ماه زندان تعزيزی محکوم شده و بيش از يک ماه از دوران محکوميت خود را در زندان ساری سپری کرده بود، ظهر روز چهارشنبه بيست و پنجم خردادماه به اردو گاه معتادين منتقل شد

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark