ندا، هاله، هدی صابر و... اشک "آقا" به اين آسانيها جاری نخواهد شد + عکس
roshangari
16-Jun-2011

ديروز جمعی از شعرای آيينی با رهبر فرزانه انقلاب ديدار کردند و معظم له نيز توصيه هايی را به اين شعرا داشتند.
در اين مراسم تعدادی از شعرا آيينی آخرين اشعار خود را در زمينه های عمدتا مذهبی در محضر رهبر حکيم انقلاب خواندند ولی برخی از اين شعرها آنقدر زيبا و جانسوز بود که اشک از چشمان رهبر انقلاب جاری شد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark