مرگ زندانيان سياسی درزندان يک موضوع سيستماتيک است،حکومت قصد جانشان رادارد
جرس / شيرين عبادی
20-Jun-2011 (4 comments)
مجموعه اين عوامل نشان می دهد که حکومت در سنوات
مختلف قصد جان سياسی را می کند. يعنی وقتی که يک زندانی سياسی حاضر به
تمکين و مصاحبه و اقرار دروغين نمی شود به انحا مختلف سعی می کننداو را
بشکنند و يکی از اين انحا آزار واذيت جسمی است که در برخی موارد منجر به
فوت می شود چنانکه در مورد زنده ياد هدی صابر اين اتفاق افتاد. آنچه در
ايران اتفاق می افتد در حقيقت سيستماتيک است و يک سهل انگاری سهوی نيست و
فقط توسط چند مامور دون پايه زندان اتفاق نمی افتد. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark

 
Soosan Khanoom

So ture

by Soosan Khanoom on

Good to see someone actually cares and knows about this stuff ... so many thanks for your comments dear Zendanian ..... we did not have anything such as Akoonds , Azadaree , and Resaleh before ... it all started when Safavieh invaded the Ottoman Empire and England ruled over the world ...... under the beard of each Mullah is writtenMade in England.

The idea of Velayate Vaghee , the gift of Khomeni to us, even made it worst .... It is destructive to religion of Islam and it is the exact copy of the catholic church during dark ages ..

What we are witnessing in Iran's today is the age of hierarchy and inquisitions  and it will only get worse if not stopped .... 

 


Zendanian

تمامی تشکرها نهایتا به جمهوری اسلامی برمیگردد

Zendanian


حكومت
ولايت فقيه يا ولايت وقيح و كثيف و مذهب شيعه ايران كه در اسلام و قرآن
اسمي از شيعه برده نشده است و پيامبر اسلام و حضرت علي هيچوقت نگفته من
شيعه هستم و اين ساخته و پرداخته آخوندهاي مقلد پرور است با مراجع تقليدشان.

Soosan Khanoom

Thank you so much for

by Soosan Khanoom on

Thank you so much for posting this ......  I have no doubt in the accuracy of a news if it comes from Ebadi .  Mohammadi's case is so outrages .... 


Zendanian

مرگ زندانيان سياسی در زندان يک موضوع سيستماتيک است

Zendanian


مجموعه عوامل نشان می دهد که اراده حکومت بر مسووليت
پذيری نيست و بايد خاطر نشان کنم که متاسفانه چندين زندانی سياسی نيز قبلا
در گذشتند. من يادآور می شود آقای منوچهر محمدی و ديگری آقای اميد ميرصيافی
وب لاگ نويسی که از آقای خامنه ای فقط يک سوال کرده بود و گفته بود که
حالا که اينقدر برای جواانان فلسطينی و لبنانی امتياز قائل هستيد لطفا همان
امتياز را برای من هم قائل بشويد که من يک مدتی است بيکارم و شغلم را
ازدست داده ام و مشکل مالی دارم. به همين دليل او را به زندان انداختند و
بعد از اندکی در زندان فوت کرد. به عبارت صحيح تر در اثر بی مسووليتی
مسوولين کشته شد. همچنين به ياد آوريم داستان زهرا بنی يعقوب پزشک جوانی که
مامورين منکرات او را در پارکی در همدان دستگير می کنند و دو روز بعد
اعلام می کنند که در زندان خودش را به دار زده. من وکيل ايشان بودم و به
هيچ وجه مساله خودکشی در مورد ايشان صادق نيست. اين يک صحنه سازی بود برای
اينکه قتل وی را لاپوشانی کنند