امنیت چیست؟
gooya news / کاوه شیرزاد
20-Jun-2011

امنیت به معنی برخورد با بانوان آرایش کرده و به زعم شما بدحجاب نیست! امنیت با خاکسپاری شبانه و مخفیانه شهروندان هیچ ارتباطی ندارد! امنیت به معنی مبارزه با رقص، آواز، موسیقی و شادی نیست! امنیت یعنی اینکه شهروندان یک کشور اطمینان داشته باشند بخاطر ابراز عقاید و نظرات خود مورد تعقیب، پیگیری یا آزار و اذیت قرار نمی گیرند!

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark