مردسالاری در زبان،
gooya news / جواد طالعی
20-Jun-2011 (one comment)

آيا سهل‌انگاری ما در برابر زبان فارسی سبب نخواهد شد که اين زبان مردسالار، همچنان کج‌ومعوج رشد کند، تا جائی که حتی نويسندگان زن ما نيز، گاه از زبان مردسالار استفاده کنند؟

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
Ali P.

True

by Ali P. on

Thank you Ms. Hojjat.