فعالان سیاسی تبریز در حمایت از زندانیان اعتصاب کننده سه روز روزه سیاسی می گیرند
کلمه / کلمه
23-Jun-2011

جمعی از فعالان سیاسی تبریز با انتشار بیانیه ای اعلام کردند در روزهای
جمعه ، شنبه و یکشنبه اقدام به گرفتن روزه سیاسی در حمایت از زندانیان
اعتصاب کننده در زندان اوین و رجایی شهر می کنند.

به گزارش کلمه ، متن این بیانیه ای به شرح زیر است:

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark