اعتراض ۱۶۰ پزشک ایرانی به وضعیت زندانیان سیاسی
BBC Farsi
24-Jun-2011

با ادامه اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در اعتراض به مرگ هاله سحابی و هدی صابر، بیش از ۱۶۰ پزشک ایرانی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه نسبت به "بی توجهی به زندانیان و مرگ آنها" اعتراض کرده اند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark