چشم‌انداز دگرگون شونده‌ی اصلاح‌طلبی،
gooya news / اسماعيل نوری‌علا
24-Jun-2011 (one comment)

دو جريان موازی اما ناهم‌سو در داخل و خارج کشور در حال شکل گرفتن و مشخص شدن‌اند. در داخل ـ در همان زمين سياسی منحصر شده به اصول‌گرايان ـ اختلافات درون گروهی هر روز حالت حادتری به‌خود می‌گيرد. هم‌پيمانان دو سال پيش تيم احمدی‌نژاد ـ مشائی اکنون به‌صورت معاند و مخالف آن عمل می‌کنند و آماده‌اند تا در اولين فرصت حتی تا سر حد بی‌کفايت خواندن و معزول کردن احمدی‌نژاد نيز پيش بروند. در خارج نيز پيدايش همين شقاق را می‌توان در ميان اصلاح‌طلبان مشاهده کرد

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

Dr. Noori Ala, Excellent article

by Maryam Hojjat on

Thanks for your vies in IRAN political affairs.