براي غريزه جنسي جوانان مجرد بايد فكري كرد
تابناک
24-Jun-2011 (3 comments)

حادثه خميني شهر و كاشمر هيچ شباهتي با يكديگر ندارند.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark

 
Mort Gilani

The Creepy Expert Looks Like a Rapist and or Child Molester

by Mort Gilani on

Why does the Islamic expert look like a freak?


پندارنیک

"[A]pex of ....declination."

by پندارنیک on

I like your literally contradictory term, which is a symptomatic sign among those who belong to the inner circle of our dear learned friend, F...


Maryam Hojjat

IRI/IRR is at its apex of cultural declination.

by Maryam Hojjat on

and Iranians have been suffering in such an atmosphere for past 32 yrs.