اختلاف درنهادهای قدرت میان متقلبان انتخابات 22 خرداد
pyknet
24-Jun-2011 (one comment)


رسیدن به مردمسالاری پایدار ممکن نیست مگر با قدرت گیری
نهادهای مدنی که مدافع حقوق مردم باشند.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark

 
پندارنیک

The video of his speech at the Northwestern university

by پندارنیک on