نامه وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پورشجری به دخترش میترا
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران / فعالین حقوق بشر
26-Jun-2011 (2 comments)

بیشتر توهین و شکنجه ای که در مورد مقاله هایم شدم در مورد مقاله :مقام زن در فاحشگی اسلام" بود گه گویا بدجور از این مقاله میسوزند.

میتراجان یادت باشد من یک فرد نیستم ،یک فکرم.من یک شخص نیستم بلکه یک اندیشه ام.

نام من ودیگر زندانیان سیاسی اینجا نیز چون مبارزاتی که جاودان شدند هرگاه یادی از رژیم اسلامی در تاریخ به میان آید،دوباره زنده خواهدشد.معنی(زنده یاد) که درباره درگذشتگان میگویند دقیقا همین است پس تو سرت را بالا بگیر ودرمقال اطرافان واسلامزده های عقب مانده واُمُل وبیمار محکم بایست و بی سوادی آنان را گوشزدشان بکن.حتا تحقیرشان کن از بابت جهل وخرافه ای که بیمارشان کرده است.اسلامزده هایی که در پیرامونت می بینی حتا از انسان های غارنشینی که بردیواره های غار آثار هنری خلق میکردند پس مانده ترند.

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark

 
Soosan Khanoom

I read his entire letter .....

by Soosan Khanoom on

What a letter ...... so painful ....

I would hate anyone who hurt me in that manner and I would hate their religions too .... especially when these hypocrites are doing it  in name of religion .... if this is Islam I would spit on it but I know it is NOT......  but does it really matter anymore?  these devils will jail and tortue the prophet himself if he stands against them......

It is dark ages of Islam .... it is the triumph of the religion of legitimation over the real deal ..... It has become so  hard to draw the line.... but sometimes we need to .. for our own sake .... for the sake of the truth...


"What is it that distinguishes honesty from knavery,but the

hard and wirey line of rectitude and certainty in theactions and

intentions? Leave out this line, and you leave out lifeitself; all is

chaos again, and the line of the almighty must be drawn outupon

it before man or beast can exist."

Wiliam Blake


 

 


Zendanian

حتا از انسان های غارنشین پس مانده ترند.

Zendanian


من یک فرد نیستم ،یک فکرم.من یک شخص نیستم بلکه یک اندیشه ام.
نام من ودیگر زندانیان سیاسی اینجا نیز چون مبارزاتی که جاودان شدند هرگاه
یادی از رژیم اسلامی در تاریخ به میان آید،دوباره زنده خواهدشد.معنی(زنده
یاد) که درباره درگذشتگان میگویند دقیقا همین است پس تو سرت را بالا بگیر
ودرمقال اطرافان واسلامزده های عقب مانده واُمُل وبیمار محکم بایست و بی
سوادی آنان را گوشزدشان بکن.حتا تحقیرشان کن از بابت جهل وخرافه ای که
بیمارشان کرده است.اسلامزده هایی که در پیرامونت می بینی حتا از انسان های
غارنشینی که بردیواره های غار آثار هنری خلق میکردند پس مانده ترند.