فراخوان برای آزادی فوری منصوره بهکيش
روشنگرى / روشنگرى
27-Jun-2011 (2 comments)
منصوره بهکيش بايد که در اسرع وقت آزاد شود!

منصوره بهکيش ،نادر بجای مانده از خانواده بهکيش که 6 گل سرخ ، 6
بپای دارنده آتش به جنبش آزاديخواهانه و برابری طلبانه ايران تقديم نموده
است همچنان در زندان اوين در اسارت بسر می برد . ما ضمن حمايت از فعاليت
های انساندوستانه وی خواستار ازادی سريع و بدون قيد وشرط وی می باشيم.

>>>
Zendanian

آزادی فوری منصوره بهکيش

Zendanian


منصوره بهکيش بايد  در اسرع وقت آزاد شود!


Share/Save/Bookmark

 
Zendanian

منصوره بهکيش بايد در اسرع وقت آزاد شود!

Zendanian


ما ضمن حمايت از فعاليت های انساندوستانه وی خواستار ازادی سريع و بدون قيد وشرط وی می باشيم.

هوشنگ آرامش، توفيق آرانی ،علی آزاد، حميد آذر،مهرداد آهنگر، فرح آريا،
گيل آوائي، ابراهيم آوخ،باقر ابراهيم زاده ،ميترا ابراهيمی ، پروين
ابراهيم زاده، سيّد‌قدرت‌اللّه‌ اتابک ،هما احمدزاده ، مظفر ادب، حامد
آزاده خواه ، سوسن ابراهيمی ، گلی ابراهيمی ، طلعت ابراهيمی ، مهرداد
احسانی پور،پريسا احمديان، هنگامه اخوان لنگرودی ،حميد ارهنجی پور،
محمدتوفيق اسدي، زری اسپرم، محمدرضا اسکندری ، طيبه اصغر زاده،احسان
اعتمادی نقده ، کامران افتخاري، مرجان افتخاری ، سعيد افشار ، مريم افشاری ،
حسين افصحی ،کورش امجدي، بهنام اميدوار، اکبر امير نژاد ، شادی امين،
دانيال اميرابيض، سيما اوستا، ميهن ايمن ، آرش ايران ، منصور ايراندوست ،
شعله ايرانی ، آذين ايزديفر، بابک ايماز ، محرم ايماز ، دانش باقر پور،عشرت
بستجانی ، شهلا بهاردوست ، کتايون بهادروند ،، منيره برادران ، جهان
برجيان ،مهرداد بهار آرا ، کيوان بردبار ، فرشته بهاری ، شهناز بيات، محمود
پروانه ،سعيد پور عبد الله، فريده پور عبد الله، سکينه پارسائی ،هوشنگ
پاکپور، تورج پارسی ،حميد پروانه ، حسن پرتو ، احمد پورمندي، علی پورنقوی ،
فردوس تاجدينی ، حسن توانا ، نيره توحيدی ، فريبا ثابت ، فرزاد جاسمی ،
گلرخ جهانگيری ، حسن جعفری ، رضا جعفری ، ايران جليلی ،اصغر جيلو، حسين
جواهری ،احمد جواهريان، ناصر جوهري، على اصغر حاج سيد جوادي، يحيی
جهانشاهی ، کورش حاجيانی ،حسن حسام ، پروين حسينی ، سودابه حکيمی ، ميترا
حکيمی ، ايرج حيدري، محسن خاتمی ،مهين خديوی ، طاهره خرمی ، احمد خوشبخت ،
اسماعيل خويی ، سبا خويی ، مهرداد دانائی فرد ، مهرانگيز دابوئى ، حميد
رضا دانشجو ،هايده درآگاهی ، حسين دريانی ، محمود دشتی ،پرويز داور پناه
،ماشاء الله خوشروان ، حسين دولت آبادى ، منيژه دولت آبادی ، عبدالستار
دوشوکی ، هوشنگ ديناروند ،رويا ديناروند ،داريوش ديناروند ،علی دماوندی
،رضا رحيمی ، بيتا رضائی ، شيده رضايي، مسعود رودسری ، مهين روستا ،حسن
روحانی ،ايراندخت رضا زاده،فيروزه راد ، شريفه رشادتيان، فرخ رشيديان ، تقی
روزبه ، سيمين زادهوش ، زاگرس زاگرسی ،سعيد زنده دل ف مليحه زهتاب ،
مسعود سرابچيان ، نسيم سلطان بيگی ، آرش سليمانی ، رضا سرافراز، ياسی سروش
رنجی ، بيژن سعيد پور ، بهروز سورن ، طاهره سوری ، فرزانه سوری ، ژاله
سهند ، عباس سماکار ، رو يا سيروس ، اسد سيف ، نوشين شاهرخی ، عزيزه
شاهمرادی ، شکوه شکوه ، مصى شرافتى ، آزيتا شعاعی ، سهيلا شعفی ، سيروس
شيوا زاده، مرتضی صادقی ، محمد صالحی ، احمد صبوری ، شادی صدر ، روزا صدر
عاملی ،سوفيا صديق پور ، محمد باقر صميمی ، سيروس ضياء تبار ، محسن ضيائی ،
جمشيد طاهری پور ، محسن ظروفچی ، برهان عازمی ، عباس عاقلی زاده ، پريسا
عباس زاده ، ستاره عباسی ، جعفر علی عباسی ، شهلا عبقری ، سياوش عبقری ،
طاهره غروی ، ليلا سيف اللهی ، غلامحسين عسگری ، حسن عرب زاده حجازی ، حسن
عزيزی ، پويا عزيزی ،مريم عظيمی ، رضا عفتی ، مناف عماری ، امير عمران ،
محمد رضا عمرانی ،باقر فاطمی ، بهروز فدائی ، بهروز فراهانی ، رزا فرج
اللهی ، رحمت الله سلطانی ، سياوش فرجی ، توران شوهان ، داوود فرداد ، على
اصغر فرداد ، ناصر فرداد ، سيامک فريد ، عباس سما کار ، مسعود فانی يزدی ،
مينو فروغ ، رئوف فهيم ، فريبا فهيم ، افشين فياض ، مرسده قاێدی ، فرح
قادر نيا ، شکوفه قبادی ، پرويز قليچ خانی ، هانيه قرخماز ، مهناز قزلو ،
فرخ قهرمانی ، سارا کاهيدی ، فريدون کاويان ، بهزاد کريمی ، حجت کسرائيان
،مهوش کيائی نعمت گازری ، قدرت گازری ، رضا کلی ، ، امير کيارسی کامران
گرامی نژاد ، سهيلا گلشاهی ،کورش گلنام ، مينا لبادی ، سهيلا ليند هورست ،
اسد مذنبی ،هما ميرنيا ، ميلاد مالک ، ندا مستقيمی ، مريم محسنی ، آذر
محلوجيان ، چنور محمدی ، زهره محمدی ،شورش محمدی ، عمر محمدی ، عبدل محمودی
، پروانه مداح ، سيروس مددی ، مهران مسعودی بروجردی ، خليل مؤمنی ، داريوش
مرادی ، آيدين مرندی ، ميلا مسافر ، عبدالجليل مستشاری ،ايرج مصداقی ،
بهروز مطلب زاده ،عباس مظاهري، خاطره معينی ،خديجه مقدم، منوچهر مقصودنيا،
صغری مقيمی ، اکرم موسوی ، طوبی مولودی ، باقر مومنى ، فائزه منزوی ، مسعود
معمار ، آيدا معمار نژاد ، محمود معمار نژاد ، حسين مشرف ،ناهيد مکری ،
ژيلا مکوندی ، پروين ملک ، شيوا مير عباسی ، هما مير فخرائی ، رويا نبوی ،
شاهين نوائی ، مجتبی نظری ،احمد نجاتی ، يوحنا نجدی ، پريچهر نعمانی ،اکرم
نقابی ، عباس نوری زاده، داوود نوائيان ، بهزاد نوحى ، معصومه نورزاد
آبکنار ، مژده نورزاد ، حميد نوذری ، ناهيد نصرت ، مزدک نصيری ، فريده يزدی
،حميد يزدانفر

سازمان ها و گروههای حمايت کننده

انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران ـ پاريس

بنياد اسماعيل خويی

کانون پناهندگان ايرانی در آلمان

کميته دفاع از زندانيان سياسى ايران –برلن

کميته دفاع از زندانيان سياسی ايران در دانمارک

مادران پارک لاله/لس آنجلس-ولی