'مخالفت' هیات رئیسه مجلس با طرح سوال از احمدی نژاد
بی بی سی
27-Jun-2011

دو عضو هیات رئیسه مجلس گفته اند این هیات در حال حاضر با طرح سوال از محمود احمدی نژاد که ۱۰۰ نماینده خواهان آن هستند، مخالف است.

محمد دهقان، نماینده مردم چناران و طرقبه و عضو هیات رئیسه مجلس، به خبرگزاری مهر گفته است که اکثر اعضای هیات رئیسه طرح سوال از رئیس جمهوری را با توجه به اوضاع کشور، به مصلحت نمی دانند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark