'انفجار پالایشگاه آبادان به خاطر راه‌اندازی زودرس بود'
بی بی سی
27-Jun-2011

حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس ایران، گفته است نتیجه اولیه بررسی‌های مجلس نشان می‌دهد که انفجار واحد تولید بنزین پالایشگاه آبادان به هنگام افتتاح توسط محمود احمدی‌نژاد به دلیل راه‌اندازی پیش از تکمیل این واحد بوده است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark