طرح سؤال ازاحمدی نژاد با ۱۰۰ امضاتحویل هیئت رئیسه مجلس شد
Kaleme
27-Jun-2011

علی مطهری نماینده مجلس گفته که طرح سؤال از احمدی نژاد با ۱۰۰ امضا تحویل هیئت رئیسه مجلس شد.

نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس و در پاسخ به این سوال که شنیدیم که دیروز یکشنبه نامه سئوال از رئیس جمهور به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شد، آیا تایید می کنید؟، گفت: بله، در ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه روز یکشنبه ۵/۴/۹۰ نامه سئوال از رئیس جمهور با صد امضاء به آقای باهنر رئیس وقت جلسه علنی مجلس داده شد و ایشان تایید وصول کردند و در واقع سئوال از رئیس جمهور به جریان افتاد.

وی افزود: در این نامه یازده سئوال مطرح شده، سه سئوال اقتصادی، سه سئوال درباره اجرای قانون، سه سئوال سیاسی و دو سئوال فرهنگی.

به گفته علی مطهری، طبق مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آیین نامه داخلی مجلس هر سئوالی به کمیسیون مربوط خواهد رفت و کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سئوال کنندگان تشکیل جلسه دهد. در ای... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark